Program osobnostního rozvoje úředníka

(č. akreditace AK/PV-273/2010)

Jedná se o intenzivní program stávající ze 3 jednodenních setkání, která se vždy věnují konkrétnímu tématu. Mezi jednotlivými setkáními je  měsíční odstup. Program vám pomůže lépe poznat sebe sama, pochopit vaše přednosti i nedostatky a je sestaven způsobem, který akceptuje přirozenou cestu osobnostního růstu. Ta spočívá např. v tom, že se nelze naučit přirozené efektivní komunikaci bez toho, aniž bychom si nejdříve vyjasnili a upevnili své osobní hranice a integritu. Bez toho aniž bychom porozuměli sami sobě a svým hodnotám ve smyslu „Co chci? Co jsem ochoten akceptovat? Co nikoli? Jaký je můj cíl?“… Jinými slovy techniky a dovednosti mohou přijít v přirozené a na míru šité podobě na řadu až ve chvíli, kdy si průběžně a situačně umíme odpovídat na výše uvedené otázky. 

Program vám ukáže možnosti, jak více využít svoji přirozenost ve vaši  práci i jinde. Klade si za cíl zprostředkovat vám více vědomí, přirozenosti, lepší schopnosti koncentrace, uvolnění a znatelně lepších výsledků, vztahů a komunikace s lidmi na úřadě i mimo něj.

Přednost tohoto ojedinělého programu spočívá v ucelenosti a v tom, že  setkávání bude probíhat v uzavřené (neměnné) skupině lidí, kdy bude na co navazovat (na rozdíl od „kočovného“ vzdělávání).

Díky tomu se zvyšuje cíl praktické aplikace do života každého účastníka.  

Kurz obsahuje studijní část, rozvoj sebereflexe a praktické vedení rozhovorů ve skupině.

Celkový rozsah programu je 24 hodin (3 setkání po měsíci)
 

Úspěšný účastník:

 • Zvýšil si kompetenci v nacházení vlastních řešení
 • Příliš se nebrzdí obavami a nedůvěrou v sebe sama
 • Rozvinul a nadále je schopen rozvíjet způsob myšlení, chápání sebe, svého vývoje, místa v životě a na pracovišti, ze kterého se následně odvíjí  chápání okolí, situací, lidí a vztahů v něm
 • Chápe a rozvíjí zdroje motivace spokojenosti, potěšení z práce a z osobních pokroků
 • Přivykl si na samozřejmost práce na sobě samém
 • Hledá způsoby jak si více věřit a přestává předstírat svoji dokonalost
   

Obsah kurzu:

1. setkání:

 • 7 základních návyků formujících osobnostní růst a harmonický život. Jejich specifika a postupné zavádění do každodenní praxe
 • Typologie osobnosti (pojetí osobnosti, zdroje osobnostních rozdílů, vyplnění osobnostního dotazníků – jaký typ osobnosti jsem a jaké vlastnosti u mě   převažují)
 • Sebedůvěra, její zdroje a překážky (principy odpovědnosti, vnímání reality a role zpětné vazby)

2. setkání:

 • Role emocí a jejich vliv na kvalitu rozhodování, vztahů a komunikace
 • Příčiny chyb a nedostatků (zdroje motivace, principy soustředěné pozornosti, co ruší a co ji podporuje)
 • Zásady práce s pravidly a hranicemi (rozlišování kontextu kontroly a podpory a jejich aplikace)

3. setkání:

 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Sebevedení a sebeřízení (asertivní dovednosti, konflikty, řešení krizových situací)


Rozsah:

3 dny

Termín:

zatím připravujeme v roce 2015, 9h – 16h

Lektoři:

Vilém Urban

Místo konání:

Klimentská 50, Praha 1 (mapa)

Osvědčení:

účastník obdrží osvědčení v rámci akreditovaného vzděl. programu podle § 31 zákona č. 312/2002

Cena:

3500,- Kč 


V případě zájmu si rezervujte své místo nejpozději do ? zde - PŘIHLÁŠKA, nebo na e-mailové adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Copyright © 2019 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.