Metody, techniky a strategie práce se specifickou cílovou skupinou klientů

(č. akreditace AK/PV-541/2010)

Kurz je zaměřen na metody, způsoby a formy práce s klienty různých cílových skupin (sociálně nepřizpůsobiví, etnické menšiny, oběti domácího násilí, propuštění z výkonu trestu, drogově závislí,  apod.) s různými specifickými problémy (např. komunikační bariéry, agresivita, impulsivita, submisivita, osobní limity a zátěže apod.).

Pomůže vám lépe se orientovat v jednotlivých cílových skupinách klientů. Nabídne vám možnost prohloubení znalostí v oblastech přístupů a metod práce se specifickými cílovými  skupinami. Program je veden způsobem průběžného propojování teorie práce s klienty s praktickými vstupy a cvičeními. Program pracuje s kazuistikami a příklady dobré praxe jako možnosti vzdělávání v sociálních službách. Program využívá poznatky a zkušenosti z přímé praxe.
 

Obsah kurzu:

  • Vymezení cílových skupin
  • Etické zásady sociální práce
  • Metody sociální práce s ohledem na cílové skupiny
  • Identifikace rizikových oblastí
  • Změna, volba, plánování
  • Techniky a strategie přístupu v práci s cílovými skupinami
     

Rozsah:

1 den

Termín:

plánujeme v roce 2015, 9h – 16h

Lektoři:

Zuzana Stancová

Místo konání:

Klimentská 50, Praha 1 (mapa)

Osvědčení:

účastník obdrží osvědčení v rámci akreditovaného vzděl. programu podle § 31 zákona č. 312/2002

Cena:

1200,- Kč 


V případě zájmu si rezervujte své místo nejpozději do ? 2015 zde - PŘIHLÁŠKA, nebo na e-mailové adrese  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Copyright © 2019 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.