Základem naší přirozenosti je jednat
nikoliv být manipulován

" Lidová moudrost "

Vaše očekávání

Nejčastější očekávání, se kterými k nám přicházíte:

Jak si obhájit  svůj názor?

Chci se naučit Jasně vysvětlovat své názory. 

Umět pracovat v týmu

Jak se rodí nové nápady?

Jak zvládnout počáteční strach, který mám před prezentací a školeními?

Snad konečně přijdu na to, zda jsem opravdu introvert, nebo mě jen brzdí strach z mluvení.

Najít cestu a způsob, jak se prezentovat před ostatními, zbavit se ostychu a být maximálně sama sebou před lidmi hierarchicky výše postavenými a prohloubit schopnost jasně vyjádřit svůj názor.

Chtěla bych zjistit příčiny strachu a  odbourat trému.

Chtěla bych se dozvědět, jak jasně vyjádřit svůj zájem, záměr při komunikaci. Trénink by mi měl posílit moje sebevědomí, sebejistotu.

Ráda bych si odnesla na trvalo dovednost, která mi pomůže přirozeně prezentovat před lidmi.

Co mám dělat, když se dostanu do nervozity?

Pokusit se  odbourat neuvěřitelnou trému při prezentacích, kterou mám. Jak si být jistá v projevu a jak posluchače zaujmout svoji prezentací.

Očekávám naučení se většího sebeovládání, kontrolovat svoji trému a nervozitu.

Co dělám za chyby. Tipy a triky.

Rád bych zapracoval na trémě, která mě trápí při prezentaci v anglickém jazyce před vedoucími pracovníky.

Bojím se nervozity a chvění hlasu.

 Jak najít svoji silnou stránku?

 Bojím se toho, abych zaujal.

Abych zjistila, zda se dá nějak nasměrovat má mysl, která je věčně roztěkaná a má několik priorit, či lépe řečeno neumí si pořádně stanovit, co je v ten časový či životni moment nejdůležitější.

Naučit se lépe zacházet  s časem a energií, kterou věnuji hodně svému okolí, ale už mi pak mnoho nezbývá pro mě a jiné priority.

Chvíli se  zastavit a zamyslet se nad svým životem.

Nové zážitky a zkušenosti z takové oblasti tréninku, s kterým jsem se ještě v takové formě nesetkala. Na novou inspiraci a podněty, které mi pomohou ve vedeni týmu.

Těším se na to, že si ujasním, k jakému stylu vedení více inklinuji a proč a co udělat proto, abych ho dokázal změnit ve správnou dobu vzhledem k situaci a lidem. Mám obavu, aby dny na semináři byly účelně využité a splnily to, na co se těším

Jak umět vycházet s kolegy, jak si organizovat čas, jak zadávat práci a ověřovat její  plnění, jak předcházet problémům, jak je řešit vzniknou- li?

Vcítění se, potlačení subjektivismu ve prospěch společné práce.Empatie, kdo je klient?

Kolegové, jak s nimi vycházet, jak je chválit a kritizovat.

Jak získat zpětnou vazbu? Jak ji sdílet?

Pro mě konkrétně je nejdůležitější uvědomit si nutnost naslouchání a zvládání mého skákání do řeči. Další věcí, kterou musím nějak pořešit, je  "fatální slova a fráze" ( to není/je, nemáte pravdu, špatně jste pochopil). Prostě taková, ze kterých vlastně není možnost dorozumění a domluvy.

Jak komunikovat s různými tipy lidí?

Jak odhadnut lidi z pohledu komunikace?

Jak odbourat negativní  1. dojem, který o někom získám a ponechat si nadhled?

Jak nechat prostor jiným, neprosazovat jen svůj vlastní názor.

Komunikace s dodavatelem/kolegou.

Jak se nenechat vytočit?

Nenechat se manipulovat. 

Jak dát najevo nesouhlas?

Neverbální komunikace.

Jak udržet pozornost?

Jak být dostatečně tvrdý a zároveň nezanechat zlý dojem?

Jak dát negativní zpětnou vazbu?

Spoustu věcí, které se zdají logické na školení, pak v každodenním životě ne vždy dodržujeme, nevnímáme - empatie, důležitost zpětné vazby (dávání i přijímání), osobní příklad, osobní aktivita, přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí a svoje jednání, týmová spolupráce a komunikace v týmu. Očekávám, že o všem budeme mluvit otevřeně a půjdeme do hloubky, abychom se jako celý tým posunuli. Očekávám i příjemné prostředí a společnou zábavu.

Vyladění se na jednu notu (slova, priority, zásady, principy) Lepší schopnosti: spolupracovat a vést,zpětná vazba, získat lidi – vize  pracovat s vlastní výbavou (talent, osobnost)

Copyright © 2019 NAVIGO. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.